Hạt Lanh Là Gì? Tác Dụng Của Hạt Lanh Là Gì?

Hạt Lanh là hạt gì? Hạt lanh được lấy từ cây lanh, một trong những loại cây trồng cổ xưa dùng để lấy sợi dệt vải và hạt ép dầu. Cây Lanh được trồng nhiều tại Canada và vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Hạt lanh có 30 – 40%dầu, 10 – 20% chất nhầy, glucosit […]